Vissza

Mennyire átlátható az adománygyűjtés, és az adomány felhasználása?

Mindent megteszünk a Transzparens, átlátható működésért.

Az „Általános szerződési feltételek” című dokumentum 6. pontja mutatja be részletesen, hogyan lesz az adományozás folyamata transzparens, átlátható. A bekezdés végén idézzük a teljes szöveget.

Előtte pár mondatban az átláthatóságra vonatkozó motivációt osztjuk meg, és kivonatoltan bemutatjuk azokat az elemeket, amik az átláthatóságot biztosítják.

Motiváció az átláthatóságra:

Az adománygyűjtő oldalt a veresegyházi Római Katolikus Egyházközség működteti.

Az egyházközség tevékenységében mindig is szerepelt a karitatív célú adománygyűjtés. Az adománygyűjtő oldal ezt terjeszti ki úgy, hogy általános, emberiességi, karitatív céloknál országos, vagy akár országhatárokon átnyúló adománygyűjtéseket működtessen.

Az egyházközség sokszáz éve jelen van Veresegyház életében, és reméljük, még sokszáz évig jelen is lesz.

Nem tűnik el, nem lesz arctalan, bármikor megtalálható.

Annak érdekében, hogy az adománygyűjtő minden támogató, támogatott és külső érdeklődő bizalmát megnyerje és megtartsa, elengedhetetlen, hogy minden befolyt összegről és annak felhasználásáról részletes, egyértelmű, érthető és követhető tájékoztatást nyújtson.

Kérünk minden érintettet, hogy amennyiben fentiekhez kapcsolódóan bármilyen kérdése, fejlesztési javaslata van az átláthatósággal kapcsolatban, jelezze azt elérhetőségeink valamelyikén. Válaszolni fogunk.

Az átláthatóság megvalósításának lépései:

A támogatási célokat egyértelműen megjelöljük, annak érdekében, hogy a támogató szándéka szerinti célt tudjon támogatni.

Olyan nyilvántartást vezetünk, amely alapján a Barion tárcánkba érkező támogatásokat el tudjuk különíteni az egyes célgyűjtések szerint annak érdekében, hogy az összeget a támogató szándéka szerinti végső kedvezményezett tudja felhasználni az előre ismertetett célra. (ÁSZF 5. pont)

Minden támogatónak a támogatás fizetése után azonnal (e-mail-ben és a honlapon is) visszajelzünk a sikeres fizetésről. A visszajelzésben szereplő adatokkal egyértelműen vissza tudja keresni a későbbiekben is az adott támogatását.

A fizetést követően a Barion további tájékoztatást küld a támogató e-mail címére.

Minden egyes továbbadási- és vegyes célú támogatásról (lásd ÁSZF 2.1. és 2.5. pontja) havonta legalább egyszer tételes listát készítünk és töltünk fel honlapunkra, amiből támogató egyértelműen be tudja azonosítani, hogy támogatását nyilvántartásba vettük, az az összes befolyt értékben szerepel. Ezek a listák csak keresztnevet/becenevet tartalmaznak a személyes adatok közül, ezen felül csak olyan támogatási adatokat, amik harmadik fél számára nem ismertek.

A támogatások továbbadásáról tájékoztatót töltünk fel a honlapra.

A kedvezményezett munkájáról, a támogatással ténylegesen megvalósult eredményről a kedvezményezettek által készített beszámolót közzétesszük a honlapon.

A kimutatások, beszámolók a honlap „Átláthatóság” menüjében találhatóak meg.

Vissza

ÁSZF vonatkozó része a következő szabályozást tartalmazza:

  1. Transzparencia, tájékoztatás a támogatások beérkezéséről és felhasználásáról

6.1. Azonnali visszajelzés Támogató részére:

6.1.1. A www.ketfiller.hu adománygyűjtő honlap rendszere „Támogatás visszaigazolása” tárgyú automatikusan visszajelzést küld a Támogató által a fizetésnél megadott e-mail címre. Ez a visszajelzés beazonosíthatóan tartalmazza a támogatás adatait (támogatás azonosítószáma, támogatási cél és szint, támogató által megadott név, visszaigazolás kódja, támogatás dátuma, támogatás összege). Az e-mail tartalmaz egy hivatkozást, amin keresztül Támogató a későbbiekben is visszakeresheti az adománygyűjtő honlapon az egyes támogatásait.

6.1.2. Sikeres online fizetést követően a rendszer a fizetési szolgáltató oldaláról visszairányítja a Támogatót a www.ketfiller.hu honlap www.ketfiller.hu/sikeres_tamogatas/ oldalára. Itt Támogató a 6.1.1. pontban részletezett adatokkal megtalálja támogatásának részleteit.

6.1.3. Az online fizetés szolgáltatója a Támogató részére külön visszaigazoló e-mailt küld a fizetés megtörténtéről a Támogató által a fizetéskor megadott e-mail címre.

6.2. Támogatói listák közzététele a beérkezett tételekről

6.2.1. Adománygyűjtő legalább havonta 1 alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a www.ketfiller.huadománygyűjtő honlap www.ketfiller.hu/beszamolas-kimutatasok/ oldalán közzéteszi az adományok tételes listáját.

6.2.2. A közzétett listák anonimizáltak, más által beazonosítható módon NEM tartalmazzák Támogató adatait.

6.2.3. Annak érdekében, hogy minden Támogató be tudja azonosítani a listában saját támogatását, a lista a következő adatokat tartalmazza: Támogató keresztneve/beceneve, támogatás dátuma, értéke, támogatás azonosítószáma, támogatási cél és szint.

6.3. Beszámoló a támogatás Kedvezményezettnek történő átadásáról

6.3.1. A támogatás Kedvezményezettnek történő átadásáról Adománygyűjtő beszámolót tesz közzé a 6.2.1. pontban részletezett oldalon, az átadást követő 7 napon belül.

6.3.2. Az átadási beszámoló tartalmazza az átadott támogatás összesített adatait, továbbá alátámasztásra kerül a 6.2. pont szerinti, az átadott összeghez kapcsolód részletes támogatási listával.

6.4. Továbbadási- és vegyes célú gyűjtések esetén Adománygyűjtő a Kedvezményezett tevékenységéről szóló, céltámogatáshoz kapcsolódó beszámolóját a www.ketfiller.hu/ oldalon évente legalább egy alkalommal közzéteszi.

Vissza